ไหนๆ Social Media ก็คงเป็นสิ่งที่เราใช้กันในระดับแมสไปแล้ว หลายคนก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่าระหว่างผู้ชายหรือผู้หญิงที่ใช้งาน Social Media มากกว่ากัน เพราะในความคิดของหลายๆ คนนั้น อะไรที่ดูเป็นเรื่องเทคโนโลยีมักจะเป็นเรื่องของผู้ชายเสียส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลและสถิติหลายอย่างที่ Financeonline.com ทำขึ้นเป็น Infographic แล้วนั้น ดูเป็นเพศหญิงที่ครองโลก Social Media เสียมากกว่า

  • ผู้หญิงใช้งาน Social Media ต่างๆ มากกว่าผู้ชายในเกือบทุก Social Media (โดยเฉพาะ Pinterest)
  • ผู้หญิงใช้เวลาบนโลก Social Media มากกว่า
  • ผู้หญิงมีแนวโน้มจะปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์บนโลกออนไลน์มากกว่า
  • ผู้หญิงมีพฤติกรรมที่จะรับข้อมูลข่าวสารบน Social Media มากกว่า
  • ผู้หญิงใช้งาน Social Media ผ่าน Mobile มากกว่า

แต่เอาจริงๆ แล้วถ้าเราถอดความเป็นเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ออกไป จะเห็นว่า Social Media มีรูปแบบที่รองรับกับพฤติกรรมพื้นฐานของผู้หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่แปลกที่มันจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ แถมทุกวันนี้ Social Media ก็ไม่ใช่เรื่อง Geek อะไรขนาดนั้นด้วย

social-media-infographic1