เรียกว่าเป็น Ad ที่เล่าเรื่องได้อย่างน่าคิด เมื่อเรามีวันสำคัญต่างๆ มากมาย (ซึ่งบางทีเราอาจจะขำๆ กับบางวันเช่นวันนอนหลับโลก เป็นต้น) แล้วถ้าเราพูดถึงวันของคนที่เป็น Down Syndrome ล่ะ

แน่นอนว่าวันที่ 21 มีนาคมนั้นเป็นวันที่สำคัญกับหลายๆ ประเด็น แต่มันก็น่าคิดไม่น้อยเมื่อคนที่มาเล่าถึงวันเหล่านั้นคือคนที่มีอาการ Down Syndrome เล่าว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้ “เฉลิมฉลอง” อย่างที่ควรจะเป็น (เหมือนกับวันอื่นๆ) และนั่นคงฉุกให้เราคิดถึงความสำคัญของพวกเขากันนั่นแหละครับ