Latest Posts

มองให้ขาดว่าสินค้าไหนรุ่งหรือร่วงด้วย BCG Growth Matrix

หนึ่งในโมเดลที่คนมักใช้อธิบายสภาวะของสินค้าที่ตัวเองขายอยู่นั้นว่าเวิร์คหรือไม่เวิร์คนั้นคือตัว BCG Matrix ซึ่งทาง BCG (Boston Consulting Gr...

ข้อมูลของบุคคลในองค์กรที่ควรถูกนำมาวิเคราะห์

ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั้น การทำ Data Analytics เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเยอะว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวองค์กรได้ เช่น...

เข้าใจลูกค้าแบบง่ายๆ ด้วยโมเดล 5Ws of Customer

เวลาพูดถึงการทำการตลาดนั้น โมเดลที่เราน่าจะรู้จักกันเยอะคือ 4P ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เอาจริงๆ เราก็สามารถนำโมเดลอื่นๆ มาใช้ในการคิดแ...

Life - Work Hacking

2 แนวคิดน่าสนใจในการออกแบบทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นเรื่องการสร้างทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรนั้นเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับผู้บริหารเหมือนกัน เพราะถ้าเลือกคนที่ไม่ดีหรือไม่ใช่เข้ามาในทีมก...
Copyright Nuttaputch Wongreanthong