fbpx

Blog: Business & Marketing

ปัญหาการขายออนไลน์ทับซ้อนออนไลน์

เรื่องหนึ่งที่หลาย ๆ ธุรกิจเจอปัญหาในการหันมาขายออนไลน์คือการที่ช่องทางออฟไลน์เดิมยอดขายตกเพราะคนย้ายไปซื้อของออนไลน์ ขณะเดียวกันที่ช่องทาง...

มุกทำคอนเทนต์เนียน ๆ แต่ไม่เนียนของ Influencer

จากที่วันก่อนพูดถึงความเฟลในการทำคอนเทนต์ของ Influencer ที่พอไปทำคอนเทนต์การตลาดแล้วมันดูไม่เรียล เฟค แล้วทำให้คนอ่านหมดความเชื่อถือนั้น ก็...

เมื่อการตลาดทำ Influencer พัง

จากโพสต์ก่อนที่ว่า Influencer Marketing เริ่มเสื่อมมนต์จากหลาย ๆ ปัจจัยนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีผลมากคือตัวคอนเทนต์เองที่ทำให้ "ความจริงใ...

Personal Branding คือการเจียระไนตัวเอง

ด้วยการที่เมื่อวานได้ไปบรรยายเรื่องการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นั้น ก็เลยทำให้ผมนึกถึงประเด็นว่าด้วยเรื่อง Personal Bran...

การทำ Content Marketing สำหรับ HR

นอกเหนือจากการทำ Content Marketing เพื่อประโยชน์ในทางการตลาดแล้วนั้น เรายังสามารถใช้ Content Marketing ในบริบทอื่น ๆ ขององค์กรได้อีกด้วย เพ...

Vlog: คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาด

งานของ PR ไม่ใช่แค่การทำ Press Release (และไม่ได้จำเป็นต้องงานฟรี)

สิ่งที่มักเข้าใจกันในสมัยก่อนคืองาน PR คือการส่งข่าวให้สื่อแล้วให้สื่อไปพูดถึง เขียนข่าวให้ ซึ่งมักจะเป็นงานฟรี ต่างจากงานการตลาดที่ลงโฆษณา...

ปัญหาเมื่อช่องทาง Online ตัดการขายของช่องทาง Offline ตัวเอง

เมื่อธุรกิจเปิดออนไลน์แล้วทำโปรโมชั่นหั่นราคาดึงคนไปซื้อ แล้วช่องทางออฟไลน์ก็ขายไม่ออก แล้วเราจะแก้ปัญหากันอย่างไร? ลองมาคุยกันใน Episode น...

Life - Work Hacking

ประชุมออนไลน์อย่างไรให้ได้เรื่อง

พอเราเข้าสู่ช่วงที่ต้อง WFH กันมากขึ้นนั้น การประชุมออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเจอมากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับการสำรวจหลายที่เช่นเดียวกับงานส...
Copyright Nuttaputch Wongreanthong